Privacy Policy

Din integritet är mycket viktig för oss. Vi vill göra din upplevelse på Internet så trevlig och givande som möjligt, och vi vill att du ska använda Internet: s stora utbud av information, verktyg och möjligheter med fullständigt förtroende. Vi har skapat denna integritetspolicy för att visa vårt fasta engagemang för integritet och säkerhet. Denna sekretesspolicy beskriver hur vårt företag samlar in information från alla slutanvändare av våra internettjänster (“tjänsterna”) – de som har åtkomst till vissa av våra tjänster men inte har konton (“besökare”) samt de som kan köpa produkter och / eller betala en månatlig serviceavgift för att prenumerera på tjänsten (”Medlemmar”) – vad vi gör med den information vi samlar in och de val som besökare och medlemmar har när det gäller insamling och användning av sådan information. Vi ber dig läsa denna sekretesspolicy noggrant.

Personlig information som vårt företag samlar in och hur det används

Information

Vårt företag samlar in information på olika sätt från besökare och medlemmar som har åtkomst till de olika delarna av våra tjänster och nätverket av webbplatser som är tillgängliga via vår tjänst. Vi använder denna information främst för att tillhandahålla en anpassad upplevelse när du använder våra produkter och tjänster och i allmänhet inte delar denna information med tredje part. Vi kan dock lämna ut personlig information som samlats in om vi har fått ditt tillstånd i förväg eller under mycket speciella omständigheter, till exempel när vi anser att sådan utlämnande krävs enligt lag eller andra speciella fall som beskrivs nedan.

Registrering

Medlemmar kan bli ombedd att tillhandahålla viss personlig information när de registrerar sig för våra produkter eller tjänster inklusive namn, adress, telefonnummer, faktureringsinformation (t.ex. ett kreditkortsnummer) och vilken typ av persondator som används för att komma åt tjänsterna. Den personliga information som samlas in från medlemmar under registreringsprocessen används för att hantera varje medlems konto (t.ex. för faktureringsändamål). Denna information delas inte med tredje part, såvida inte annat anges eller under särskilda omständigheter.

I de fall där vårt företag och en partner gemensamt marknadsför våra tjänster kan vi förse partnern med viss personlig information, såsom namn, adress och användarnamn på personer som prenumererar på tjänsterna som ett resultat av den gemensamma kampanjen för den enda syfte att låta oss och partnern bedöma resultaten av kampanjen.

I detta fall får personlig information inte användas av partnern för något annat syfte. Vi kan också generera icke-identifierande och aggregerade profiler från personlig information som medlemmar tillhandahåller under registreringen (såsom det totala antalet, men inte namnen, på medlemmarna). Som förklaras mer detaljerat nedan kan vi använda denna aggregerade och icke-identifierande information för att sälja annonser som visas på tjänsterna.

Våra företagspartners och sponsorer:

Vissa produkter och tjänster kan erbjudas besökare och medlemmar i samband med en ansluten, oberoende entreprenörsäljare eller icke-ansluten partner. För att ge besökare och medlemmar några av dessa produkter och tjänster kan partnern behöva samla in och underhålla personlig information. I dessa fall kommer du att få ett meddelande innan någon sådan information samlas in eller överförs och kan besluta att inte använda den specifika tjänsten eller funktionen.

Dessutom kan våra partners ha annonser eller sammärkta webbsidor som samsponseras av en ansluten, oberoende entreprenörsäljare eller icke-ansluten partner. Vårt företag kan dela icke-identifierande och aggregerad information (förutom som beskrivs ovan), men inte personlig information, med sådana partners för att administrera de sammärkta produkterna eller tjänsterna som erbjuds.

Online-annonser:

Vårt företag kan visa våra onlineannonser. I dessa fall delar vi aggregerad och icke-identifierande information om våra besökare och medlemmar som samlats in genom registreringsprocessen samt genom onlineundersökningar och kampanjer med dessa annonsörer.

I vissa fall använder vi dessutom denna aggregerade och icke-identifierande information för att leverera skräddarsydda annonser eller joint ventures. Till exempel berättar en annonsör eller ett joint venture-företag publiken de vill nå och ger oss en annons anpassad för publiken. Baserat på den aggregerade och icke-identifierande informationen som vi har samlat in kan vi sedan visa eller skicka annonsen till den avsedda publiken. Vårt företag delar inte personlig information om sina besökare eller medlemmar med dessa annonsörer eller joint venture-företag.

Svar på e-postförfrågningar:

När besökare eller medlemmar skickar e-postförfrågningar till vårt företag används retur-e-postadressen för att svara på e-postförfrågan vi får. Vårt företag använder inte returadressen för något annat syfte och delar inte returadressen med någon tredje part.

Frivilliga kundundersökningar:

Vi kan regelbundet genomföra både affärs- och individuella kundundersökningar. Vi uppmuntrar våra kunder att delta i dessa undersökningar eftersom de ger oss viktig information som hjälper oss att förbättra de typer av produkter och tjänster vi erbjuder och hur vi tillhandahåller dem till dig. Din personliga information och dina svar förblir strikt konfidentiella, även om undersökningen genomförs av en tredje part. Deltagande i våra kundundersökningar är frivilligt. Vi kan ta den information vi får från individer som svarar på våra kundundersökningar och kombinera (eller sammanställa) den med andra kunders svar. Vi kan behöva skapa bredare, generiska svar på enkätsfrågorna (såsom kön, ålder, hemvist, hobbyer utbildning, sysselsättning, industrisektor eller annan demografisk information). Vi använder sedan den aggregerade informationen för att förbättra kvaliteten på våra tjänster till dig och för att utveckla nya tjänster och produkter. Denna aggregerade, icke-personligt identifierande information kan delas med tredje part.

Speciella fall:

Det är vårt företags policy att inte använda eller dela den personliga informationen om besökare av medlemmar på sätt som inte är relaterade till de som beskrivs ovan utan att också ge dig en möjlighet att välja bort eller på annat sätt förbjuda sådan icke-relaterad användning.

Vi kan emellertid avslöja personlig information om besökare eller medlemmar eller information om din användning av tjänsterna eller webbplatser som är tillgängliga via våra tjänster, av någon anledning om vi, enligt vårt eget gottfinnande, anser att det är rimligt att göra det, inklusive: kredit byråer; insamlingsbyråer; handelsdatabasbyråer; brottsbekämpning, eller för att tillfredsställa lagar, såsom lagen om elektronisk kommunikation, lagen om integritet för barn online, förordningar eller statliga eller juridiska förfrågningar om sådan information; att avslöja information som är nödvändig för att identifiera, kontakta eller väcka rättsliga åtgärder mot någon som kan bryta mot vår policy för godtagbar användning eller användarvillkor eller annan användarpolicy; för att driva tjänsterna ordentligt; eller för att skydda vårt företag och våra medlemmar.

“Cookies” och hur vårt företag använder dem:

En ”cookie” är en liten datafil som kan placeras på din hårddisk när du besöker vissa webbplatser. Vårt företag kan använda cookies för att samla in, lagra och ibland spåra information för statistiska ändamål för att förbättra de produkter och tjänster vi tillhandahåller och för att hantera våra telekommunikationsnät.

Om du är en besökare eller medlem kan vi använda en cookie för att spara dina inställningar och tillhandahålla anpassningsbara och anpassade tjänster. Dessa cookies gör det inte möjligt för tredje parter att komma åt någon av din kundinformation. Tänk också på att om du besöker andra webbplatser där du blir ombedd att logga in eller som kan anpassas kan du behöva acceptera cookies. Annonsörer och partners kan också använda sina egna cookies. Vi kontrollerar inte användningen av dessa cookies och fraskriver oss uttryckligen ansvaret för information som samlas in genom dem.

Vårt företags åtagande för barns integritet:

Att skydda barns integritet är särskilt viktigt för oss. Det är vår policy att följa Children’s Online Privacy Protection Act från 1998 och alla andra tillämpliga lagar. Därför begränsar vi vår webbplats till personer som är arton år eller äldre.

E-handel:

På vissa webbplatser kan du köpa produkter och tjänster eller registrera dig för att få material, till exempel ett nyhetsbrev, katalog eller nya produkt- och serviceuppdateringar. I många fall kan du bli ombedd att ange kontaktinformation, till exempel ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och kredit- / betalkortsinformation.

Om du slutför en beställning för någon annan, till exempel en online presentorder som skickas direkt till en mottagare, kan du bli ombedd att ge information om mottagaren, till exempel mottagarens namn, adress och telefonnummer. Vårt företag har ingen kontroll över tredje parts användning av personlig information som du lämnar när du gör en sådan beställning. Var försiktig när du gör det. Om du beställer tjänster eller produkter direkt från vårt företag använder vi den personliga informationen du tillhandahåller endast för att behandla den beställningen. Vi delar inte denna information med externa parter utom i den utsträckning som är nödvändig för att slutföra beställningen.

DU MÅSTE VARA ÅTON (18) ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT ÅTGÄNGA DENNA WEBBPLATS OM DU ÄR UNDER ÅTON ÅR ÅLDER, ÄR DU INTE RÄTTIGT ATT TILLGÅNG TILL DENNA WEBBPLATS FÖR NÅGON SKÄL. PÅ TILL ÅLDERSBEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS FALL INGEN INFORMATION FÅR DENNA WEBBPLATS INOM BARNENS ONLINE PRIVACY ACT (COPA) OCH ÖVERVAKAS INTE SOM GÖR DET.

Offentliga forum:

Kom ihåg att all information som du kan avslöja i någon medlemskatalog eller andra offentliga områden på våra webbplatser eller på Internet blir offentlig information. Du bör vara försiktig när du beslutar att lämna ut personlig information i dessa allmänna utrymmen.

Vårt företags åtagande för datasäkerhet:

Tjänster och webbplatser som vi sponsrar har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda förlust, missbruk och ändring av informationen under vår kontroll. Medan vi gör allt vi kan för att säkerställa integriteten och säkerheten i vårt nätverk och våra system, kan vi inte garantera att våra säkerhetsåtgärder hindrar tredjeparts “hackare” från att olagligt få denna information.

Var kan man ställa frågor om vår integritetspolicy:

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller de metoder som beskrivs här kan du kontakta oss via kontaktinformationen på denna webbplats.

Revideringar av denna policy:

Vårt företag förbehåller sig rätten att ändra, ändra eller modifiera denna policy, våra servicevillkor och våra andra policyer och avtal när som helst och på något sätt genom att uppdatera detta